alfalah
alfalah
Nostro AccountsNostro Accounts

Nostro Accounts

List of Bank Alfalah Islamic Banking Group’s Nostro Accounts


ROUTING INSTRUCTIONS


BANK ALFALAH LTD. – PAKISTAN

ISLAMIC BANKING

S. No. CURRENCY BANK / COUNTRY ACCOUNT NO. SWIFT CODE
1 ACU Dollar Standard Chartered Bank 22205410053 SCBLINBB
2 ACU Dollar MCB Bank Limited VOS-20079 MUCBLKLC
3 ACU Dollar Bank Alfalah Dhaka Bangladesh 0701-32029087 ALFHBDDH
4 CNY (Chinese Yuan) Bank of China, Karachi IBAN # PK80BKCH0100002600001982 BKCHPKKA
5 Euro UNICREDIT SPA IBAN# IT23D0313501719000000003117 UNCRITMM
6 Euro UniCredit Bank AG 69109080 HYVEDEMM
7 Euro Standard Chartered Bank
(Germany) GmbH
424-018115805 SCBLDEFX
8 Euro JP Morgan 6231609865 CHASDEFX
9 Japanese Yen National Bank of Pakistan 21099 NBPAJPJT
10 Pound Sterling JP Morgan Account No: 41462693
IBAN: GB76CHAS60924241462693
CHASGB2L
11 Pound Sterling Standard Chartered Bank 1253969101 SCBLGB2L
12 U.S Dollar Mashreqbank PJSC 70010078 MSHQUS33
13 U.S Dollar Standard Chartered Bank 3582065256002 SCBLUS33
14 U.S Dollar JP Morgan A/C No: 291853866
CHIPS MBR NO: 0002
ABA: 021000021
CHIPS UID: 414486
CHASUS33
15 UAE Dirham Bank Alfalah Limited Dubai A/C No: 0501-1100008234 ALFHAEAD
16 SAR Bank Al Bilad A/C No: 999124373260005 ALBISARIXXX